FAQ

Çfarë përfaqëson FreedomBox Foundation?

The FreedomBox Foundation was started by Eben Moglen as an organizational home for the various community development efforts that are already out there building freedom box systems.
Learn more about our project.

Jeni jofitimprurës?

Jemi një korporatë jofitimprurëse e regjistruar në Delaware, në pritje të miratimit të statusit federal 501(c)(3) si jofitimprurëse nga IRS. Kjo do të thotë që një pjesë e kontributeve do të mund të përdoren për lehtësim tatimi të kontribuesit në ShBA, nëse dhe kur aplikimi ynë në IRS të miratohet.

Ku gjendet FreedomBox?

Anembanë globit. Kemi pjesëmarrës nga dhjetra vende që flasin shumë gjuhë!

Cili është roli i Fondacionit në bashkësinë e kutive të lirisë?

FreedomBox Foundation u krijua për tre qëllime kryesore të bashkësisë:

Kur do të jem në gjendje të blej një FreedomBox?

You don't need to. We are going to provide the software for free to run on existing hardware platforms.

Çfarë duhet bërë me mbledhjen e fondeve Kickstarter?

Pjesa më e rëndë e punës është grumbullimi i një ekipi me integrim të qëndrueshëm dhe me aftësi projektimi për anët teknike dhe ato që lidhen me përdorimin, që të fillojmë të përvizojmë ide të përgjithshme projektuese dhe rrugën që do të ndiqet. Krijimi i ekipit është hëpërhë sfida jonë më e vështirë. Por siç e kemi parë, mund të fillohej nga shumë vende dhe nga shumë këndvështrime të ndryshme, është e lehtë të qorrollepsesh dhe të të bjerë vrulli. Ndaj qëllimi i Kickstarter-it është t'i sigurojë fondacionit burime të mjaftueshme për fillimin e plotësimit të qëllimit të vet.

Në thelb, kemi nevojë për ca kohë të paguar për programim profesional, dhe ca veprimtari anësore për t'i ndihmuar këta të fundit; pra bëhet fjalë ekipi teknik, ana ligjore për gjëra të tilla si ngritja e fondacionit, organizimi i seancave vendore për "hacking" dhe i mini-konferencave, ca grafikë, ca shtyp, gjërat e zakonshme.

Si do ta ndihmojnë fondet projektin FreedomBox që të nisë rrugën?

Ka plot vetë që kanë shprehur interesin për projektin, dhe edhe më shumë përkushtim të vendosur për kohë dhe përpjekje, por është fare e lehtë që kjo të ngecë prej tendencash pritjeje, ku gjithkush mendon të hidhet pasi të jetë hedhur personi X ose kur të ketë ardhur versioni X. Grumbullimi i këtyre parave na lejon të paguajmë për programim profesional dhe do t'u japë një shtytje mjaft presonave që kanë shprehr interes, por që nuk janë ende të bindur se ka ardhur koha e duhur.

Cili është plani juaj i zhvillimit?

Një skicim fillestar të përgjithshëm do ta botojmë kur të shpallet drejtimi teknik i Fondacionit, çka kemi ndërmend ta bëjmë shumë shpejt. Kjo skicë do të paraqesë një listë të përparësive të projektimit që mendojmë se janë më të rëndësishmet për t'i dhënë shtysë sipërmarrjes reale në fushën hardware dhe software të projektit, dhe për shtrimin e themeleve të infrastrukturës së nevojshme për shtim funksionesh të mëtejshme, dora-dorës që projekti piqet.

Presim që skicimi fillestar të përmirësohet dhe përimtësohet duke u këshilluar me bashkësinë.

Pse Debian?

Pse Software të Lirë?

Hedhja në qarkullim e përpjekjeve tona si Software i Lirë u lejonë njerëzve të kenë besim më të madh në sigurinë e software-it të tyre, ngaqë e dinë që kushdo mund të kqyrë për gabime dhe cënueshmëri. Për më tepër, kështu u lejohet të ndajnë sukseset tona më gjerësisht me njerëz të tjerë, duke bërë të mundur që puna jonë të trupëzohet në projekte të tjerë. Dhe së fundi, ky projekt lindi që t'u lejojë njerëzve të kontrollojnë teknologjinë që përdorin në jetën e përditshme. Për sa kohë që teknologjia nuk është e lirë, as jeta e tyre nuk është e tillë.

A do të përdoret teknologjia a, b, ose c për të bërë x, y, ose z?

The specific software components used to achieve our shared goals will be hammered out over the coming months. Once we release the initial outline, we will refine and amend it in consultation with the public. We will also solicit proposals asking the community how different technologies and architectures can be used to achieve the road map goals.

Cilat janë planet tuaja të afërme?

Siç edhe u tha më sipër, hapat tanë të parë lidhen me gjetjen e udhëheqjes teknike të projektit, dhe bërjen të njohur të përparësive të zhvillimit, të cilat shpresojmë t'i bëjmë shumë shpejt. Prej andej, do të fillojmë një varg ditësh vendore me hacker-a dhe mini-konferenca në ndihmë të organizimit dhe përkrahjes së krejt zhvilluesve të interesuar për projektin.

Po sikur të dua ta zhvilloj në një tjetër drejtim?

Please do! A lot of great ideas and viable technologies will not make it into an early release of the FreedomBox. We expect much valuable work to mature in development branches across the net. That work will end up in later releases or will help other projects pursuing goals similar to ours.

Një ekosistem i fuqishëm do të përfshijë një numër përpjekjesh zhvillimi që do të eksplorojnë një larmi drejtimesh. Një nga synimet e FreedomBox-it do të jetë zhvillimi i një infrastrukture modulare, për të lehtësuar kështu ripërdorimin e këtyre përpjekjeve në formësime të tjera.

Cilin përdorues synoni?

Mes synimeve të projektit përmendim shpërndarjen e gjerë të FreedomBox-it, dhe kështu përdorues i synuar i bie të jetë konsumatori i zakonshëm. Nëse arrini të përdorni një telefon të mençur, do të ishit në gjendje të përdornit një FreedomBox.

A keni ndërmend zëvendësimin e Facebook-ut/Twitter-it/Flicker-it/etj?

The centralized systems of surveillance and control underlying current social networking tools have a firm grip on millions of people around the world. Even with the best software and the best hardware, shifting how people communicate is a large task and will take time. The Foundation was started because the longer that we do nothing, that harder it becomes.

Si mund të ndihmoj?

As we assemble dedicated staffing over the coming weeks, there will be many opportunities to get involved. For now, you can join the discussion, work on user-interface designs, develop free software technologies that protect privacy, or prepare boxes for testing the coming images and builds.

Nëse konpania juaj prodhon gjëra që lidhen me përpjekjet tona, ka edhe rrugë të tjera për të ndihmuar. Lidhuni me ne rreth dhurimit të burimeve inxhinerike, financimet, dhënie hardware-i ose çfarëdo mënyre tjetër që mund të kontribuojë te përpjekjet tona.

Si të jem në dijeni se çfarë ndodh te projekti?

Kemi një listë për plot nga kanalet e komunikimit tona. Ejani dhe merrni pjesë!

Si të lidhem me projektin?

Ka një larmi adresash email që mund të përdorni. info@freedomboxfoundation.org, press@freedomboxfoundation.org join@freedomboxfoundation.org dhe donate@freedomboxfoundation.org, të gjithë këta bëjnë punë. Hëpërhë krejt këto shkojnë në një kuti postare të vetme që lexohet nga dy vullnetarë, ndaj na lini pak kohë për t'ju përgjigjur. Ndërkohë që projekti plotësohet me personel, çdo funksion dhe adresë email do të shkojë drejt një personi më të përshtatshëm dhe më të përgatitur për përgjigjen.

Kush e krijoi stemën tuaj?

Luka Marčetić designed the logo and freed his contribution for everybody to use.
Logoja e Debianit, që është pjesë e dizajnit të Luka-s, është subjekt i lejes përkatëse.