O.S.S.

Hvem udgør FreedomBox Foundation?

The FreedomBox Foundation was started by Eben Moglen as an organizational home for the various community development efforts that are already out there building freedom box systems.
Learn more about our project.

Er du en non-profit?

Vi er en nonprofit Delaware-virksomhed undervejs med at ansøge om anerkendelse som 501(c)(3) føderal nonprofit foretagende fra skattemyndighederne. Dette betyder at nogle bidrag vil kunne trækkes fra i skat i USA, hvis og når vores ansøgning hos skattemyndighederne godkendes.

Hvor er FreedomBox?

Over hele kloden. Vi har deltagere i dusiner af lande, der taler mange sprog!

Hvad er organisationens rolle i fællesskabet for frihedskassen?

FreedomBox Foundation blev oprettet til at tjene tre primære formål for fællesskabet:

Hvornår kan jeg købe en FreedomBox?

You don't need to. We are going to provide the software for free to run on existing hardware platforms.

Hvad skal der ske med Kickstarter-donationerne?

Den største del af arbejdet er at samle et hold sammen med solide færdigheder i integration, teknik og brugeroplevelse, så vi kan starte med at samles om generelle designideer og udviklingsforløb. At samle holdet er i øjeblikket vores største udfordring. Som vi dog alle har set, så er der mange forskellige steder at starte og så mange forskellige vinkler, at det er let at blokere og miste momentum. Derfor er Kickstarter-målet at skaffe organisationen tilstrækkelige ressourcer til at gøre den i stand til at udfylde denne rolle.

Grundlæggende set, så har vi brug for dedikeret tid fra personer og støttetiltag til at hjælpe dem frem; så der er det tekniske hold, den juridiske overbygning til at foretage sig ting som at bygge organisationen, organisering af lokale hack-dage og mini-konferencer, noget design og presse, det sædvanlige.

Hvordan vil donationer hjælpe FreedomBox-projektet i gang?

Der er en masse mennesker, der har udtrykt interesse for projektet, og endnu mere fast forpligtelse i form af tid og kræfter, men det er for nemt at alt dette bevares i et mønster, hvor alle at afventer person X har taget skridt eller til milepæl X er nået. Indsamlingen af disse penge gør os i stand til indhente kompetencer på fuld tid og vil ryste op i en masse mennesker, der har været interesseret, men som endnu ikke er overbevist om, at det rette tidspunkt er nu.

Hvordan er jeres udviklingskøreplan?

Vi vil offentliggøre en indledende generelle disposition, når vi annoncerer organisationens tekniske lederskab, som vi agter at gøre meget snart. Denne disposition vil byde på en liste over prioriteret udvikling som vi føler er vigtigst for at opmuntre til udbredelse af hardware og software, samt for at grundlægge infrastrukturen som er nødvendig for at bygge yderligere funktionalitet i takt med at projektet modnes.

Vi forventer, at den oprindelige disposition vil blive ændret og raffineret i samråd med fællesskabet.

Hvorfor Debian?

Hvorfor Fri software?

Udgivelse af vores arbejde som Fri Software tillader at folk nærer større tillid til deres software, fordi de ved at enhver kan inspicere den for fejl og sårbarheder. I tillæg, det tillader os at dele vores fremskridt bredt med flere mennesker, ved at tillade vores arbejde i at blive indarbejdet i andre projekter. Som det sidste, dette projekt handler om at give folk kontrol over teknologien som de anvender i deres daglige liv. I den udstrækning teknologien ikke er fri, så er de det heller ikke.

Vil teknologi a, b, eller c blive benyttet til at gøre x, y eller z?

The specific software components used to achieve our shared goals will be hammered out over the coming months. Once we release the initial outline, we will refine and amend it in consultation with the public. We will also solicit proposals asking the community how different technologies and architectures can be used to achieve the road map goals.

Hvad er jeres umiddelbare planer?

Som nævnt ovenfor, er vores første skridt til at sikre projektets tekniske lederskab, og udgive en køreplan for udviklingsprioriteter, hvilket vi håber at gøre meget snart. Derfra vil vi iværksætte en række lokale hack-dage og mini-konferencer til at organisere og støtte alle udviklerne, der er interesseret i at arbejde på projektet.

Hvad hvis jeg vil udvikle i en anden retning?

Please do! A lot of great ideas and viable technologies will not make it into an early release of the FreedomBox. We expect much valuable work to mature in development branches across the net. That work will end up in later releases or will help other projects pursuing goals similar to ours.

Et stærkt økosystem vil involvere en række udviklingsbidrag som udforsker endnu en række retninger. Ét af FreedomBoxs mål vil være at udvikle modulær infrastruktur, for at nemme sammenstillingen af disse indsatser i forskellige konfigurationer.

Hvem er jeres målgruppe?

Blandt projektets mål er omfattende distribution af Frihedskassen, og derfor er målgruppen den gennemsnitlige forbruger. Hvis du kan anvende en smarttelefon, så bør du være i stand til at anvende en Frihedskasse.

Vil I erstatte Facebook/Twitter/Flicker/etc?

The centralized systems of surveillance and control underlying current social networking tools have a firm grip on millions of people around the world. Even with the best software and the best hardware, shifting how people communicate is a large task and will take time. The Foundation was started because the longer that we do nothing, that harder it becomes.

Hvordan kan jeg hjælpe?

As we assemble dedicated staffing over the coming weeks, there will be many opportunities to get involved. For now, you can join the discussion, work on user-interface designs, develop free software technologies that protect privacy, or prepare boxes for testing the coming images and builds.

Hvis dit firma fremstiller teknologi som er relevant for vores indsats, så er der en række måder at hjælpe. Kontakt os om donation af ingeniørressourcer, økonomisk bidrag, tilbud om maskinel eller andre måder du kan bidrage i vores indsats.

Hvordan holder jeg mig orienteret om projektets fremskridt?

Vi vedligeholder en liste med vores mange kommunikationskanaler. Kom og deltag i diskussionen!

Hvordan kontakter jeg projektet?

Der findes en række forskellige e-mail-adresser, du kan bruge. info@freedomboxfoundation.org , press@freedomboxfoundation.orgjoin@freedomboxfoundation.org og donate@freedomboxfoundation.org fungerer alle. Lige nu går alle til en postkasse, der kontrolleres af to frivillige, så giv os tid til at reagere. I takt med at dette projekt får knyttet ansatte til sig, så vil hver enkelt funktion og e-post-adresse blive overtaget af en person som er mere dedikeret og kvalificeret til at svare.

Hvem designede jeres logo?

Luka Marčetić designed the logo and freed his contribution for everybody to use.
Debian-logoet, der er en del af Luka' s design har sit eget licens.