Delta i diskusionen

Det finns en myriad av sätt du kan få informerad om projektet och hålla dig uppdaterad samt ännu fler sätt att bidra.

Announcements will be made at http://freedomboxfoundation.org, and there is of course an rss feed.

Du kan diskutera projektet på Debians Frihetslåds (FreedomBox) e-post sändlista, på Debians wiki och på #freedombox hos irc.oftc.net. Vi spenderar tid på olika diskussions platser och försöker delta så mycket tiden tilllåter.

Om du vill kontakta stiftelsen Frihetslådan (FreedomBox) så kan du gå till kontakt sidan.