Contact

If you are interested in joining the ongoing discussion about FreedomBox with users and developers, sign up for our Mailing list. For technical support, please refer to the same mailing list. If you would like to contact the FreedomBox Foundation directly, our contact information is below.

Email

Të dhëna të përgjithshme info@freedomboxfoundation.org

Kërkesa nga shtypi press@freedomboxfoundation.org

Nëse jeni i interesuar të përkrahni projektin FreedomBox, si programues apo si përdorues i ardhshëm, ju lutem, na shkruani dhe na e bëni të ditur. join@freedomboxfoundation.org

Nëse jeni të interesuar të bëni një kontribut financiar ndaj Fondacionit, ju lutem, na shkruani te donate@freedomboxfoundation.org

Adresë Postare

Freedom Box Foundation 1995 Broadway FL17 New York, NY 10023