thanks.sq   (100%)

Faleminderit

FreedomBox është një projekt i ngritur me kontributin bujar të mjaft vullnetarëve. Kjo faqe nxjerr në pah disa prej tyre. Sigurisht që nuk do të përmblidhte plotësisht përpjekjet e krejt kintrubuesve tanë të shumtë.

Aaron Williamson hartoi pamjen e këtij site-i web. Bëhet fjalë për një përmirësim të madh karshi mungesës së mëparshme të dizajnit.

Luka Marčetić skicoi logon e GNU-in-a-box.

This page is also available in the following languages, thanks to the work of our excellent translation team: