Merrni Pjesë në Diskutim

Ka një larmi rrugësh për të qenë në dijeni me të rejat e projektit dhe madje më shumë rrugë për të dhënë ndihmesë.

Announcements will be made at http://freedomboxfoundation.org, and there is of course an rss feed.

Projektin mund ta diskutoni te lista Debian e postimeve për FreedomBox, te wiki për Debian-in dhe #freedombox tek irc.oftc.net. Në këto kanale komunikime përpiqemi të jemi sa më të pranishëm dhe të marrim pjesë aq sa na lejon koha.

Nëse dëshironi të kontaktoni vetë FreedomBox Foundation, shihni faqen e kontakteve.