contact.sq   (100%)

Si të lidheni me FreedomBox Foundation

Nëse jeni i interesuar për të marrë pjesë në discussion lidhur me Freedom Box-in, shihni te Lista e Postimeve për Debian. Nëse do të donit të lidheshit drejtpërsëdrejti me FreedomBox Foundation-in, të dhënat tona për kontak tregohen më poshtë.

Email

Të dhëna të përgjithshme info@freedomboxfoundation.org

Kërkesa nga shtypi press@freedomboxfoundation.org

Nëse jeni i interesuar të përkrahni projektin FreedomBox, si programues apo si përdorues i ardhshëm, ju lutem, na shkruani dhe na e bëni të ditur. join@freedomboxfoundation.org

Nëse jeni të interesuar të bëni një kontribut financiar ndaj Fondacionit, ju lutem, na shkruani te donate@freedomboxfoundation.org

Adresë Postare

Freedom Box Foundation 1995 Broadway FL17 New York, NY 10023